Hunter Quick Check Drive HD

Bijzonder geavanceerd uitlijn controle apparaat, uitgerust met een door het Hunter gepatenteerde meetsysteem, welke een exacte meting van de camber en totale sporing van het voertuig uitvoert. Het systeem scant de wielen d.m.v. 32 lasers en geeft een duidelijk beeld van de uitlijning van het voertuig per wiel. Plaatsen van targets is niet meer nodig, sneller dan een handmatige meting en menselijke fouten zijn uitgesloten. Een eenvoudig en goed leesbaar rapport maakt het verkopen van uitlijnbeurten makkelijker. Opslag kan d.m.v. de cloud “Hunternet”, waardoor rapporten aan de balie beschikbaar zijn en een historie wordt opgebouwd. Registratie van het kenteken en identificatie van het voertuig d.m.v. geïntegreerde camera’s.

– Aanzienlijke verhoging van het aantal verkochte uitlijnbeurten

–  Minimaal een kwart van de doorgangen kan een uitlijn opdracht worden

– In combinatie met de Quick Check Egde HD Profieldieptemeter meer bandenomzet

– Tijdwinst in de werkplaats

– In combinatie met de body scan camera’s minder onterechte claims

– Verhoging werkplaats winst met € 70.000,- per jaar  *)

– Kan gecombineerd worden alszijnde één Inspectiestraat i.s.m. de Quick Check Edge HD Profieldieptemeter

Quick Check Drive HD